http://www.BIP.gov.pl/ BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
KOMENDA POWIATOWA PSP w ŻUROMINIE
Wtorek, 3 marca 2015
Liczba wizyt:
108945
Liczba odsłon:
193255

Przeładuj stronę

Autor: Krzysztof Szymański Opublikował: Krzysztof Szymański
Data publikacji: 2008-11-28 09:51:13
Data opracowania: 2014-02-13Data modyfikacji: 2014-05-26 13:24:01


DZIEŃ STRAŻAKA 2014

W dniu 22 maja 2014 roku w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka 2014. W uroczystości udział wzięli m.in.: Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego - Jerzy Rzymowski, Wicestarosta Powiatu Żuromińskiego - Mieczysław Olszlegier, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin - Maria Jędrzejewska, Komendant Powiatowy Policji - mł. insp. Piotr Leonarcik, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark - Dariusz Szczawiński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żurominie - druh Zbigniew Włocki, przedstawiciele lokalnych mediów oraz strażacy i pracownicy cywilni KP PSP Żuromin.


Po przywitaniu przybyłych gości i przemówieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie - bryg. mgr inż. Adama Dobrosielskiego, odbyło się wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe:

Minister Spraw Wewnętrznych Postanowieniem nadał:

Brązową Odznakę „zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”

 • Jerzemu Rzymowskiemu .


Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie nadało:

- Krzysztofowi Szymańskiemu

złoty MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

Minister Spraw Wewnętrznych rozkazem personalnym nadał:

- młodszemu brygadierowi Krzysztofowi Rakoczemu

stopień BRYGADIERA


Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał:

- młodszemu ogniomistrzowi Leszkowi Dramińskiemu

- młodszemu ogniomistrzowi Andrzejowi Lejza

stopień OGNIOMISTRZA

- starszemu sekcyjnemu Danielowi Krygier

- starszemu sekcyjnemu Pawłowi Nadratowskiemu

- starszemu sekcyjnemu Sławomirowi Rakoczemu

stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

- sekcyjnemu Sławomirowi Dobiesz

stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie rozkazem personalnym nadał:

- strażakowi Piotrowi Kamińskiemu

- strażakowi Krzysztofowi Przenajkowskiemu

Stopień STARSZEGO STRAŻAKA


Zarząd Powiatu w Żurominie w dowód uznania za wzorowe pełnienie służby oraz wkład pracy włożony na rzecz poprawienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców powiatu żuromińskiego uhonorował dyplomem oraz nagrodą rzeczową:

 • starszego sekcyjnego Andrzeja Banacha

 • starszego strażaka Sławomira Cyran


Podziękowanie w imieniu odznaczonych i awansowanych złożył brygadier Krzysztof Rakoczy


Po uroczystości strażacy i zaproszeni goście tradycyjnie spotkali się przy „strażackim ognisku” w Konopatach

tekst: K. Szymański KP PSP Żurominie

foto: Starostwo Powiatowe w Żurominie

TARGI PRACY I EDUKACJI W ŻUROMINIE

W dniu 04 kwietnia 2014 roku w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie odbyły się Targi Pracy i Edukacji.

Targi pracy jest to inicjatywa mająca na celu zainteresowanie zarówno osób poszukujących pracy jak i młodzież aktualną ofertą edukacyjną szkół i uczelni, kursami i szkoleniami, a także najnowszymi ofertami i usługami świadczonymi przez wystawców.

Do ww. inicjatywy po raz kolejny przyłączyła się również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, gdzie udzielano informacji dotyczących:

 • zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów nieubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w PSP;

 • rodzajów szkół pożarniczych i możliwości podjęcia nauki;

 • ścieżek kariery zawodowej strażaka.

Zainteresowanie możliwości podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej jak i nauka w szkołach pożarniczych przeszła nasze oczekiwania i była jednym z częściej odwiedzanych stoisk podczas targów pracy.




ELIMINACJE POWIATOWE OGOLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W dniu 18 marca 2014 roku na sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Żurominie odbyły się eliminacje powiatowe OTWP „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Żurominie i Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żurominie.

W turnieju uczestniczyło 36 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gmin: Żuromin, Bieżuń, Lutocin, Kuczbork-Osada, Lubowidz.

Turniej ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych,zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Po zakończeniu części pisemnej uczestników turnieju zapoznano z specyfiką pracy strażaka w ramach zwiedzania strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Żurominie.

Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach zajęli:

I grupa - szkoły podstawowe:

 1. Marcin Retajczyk - SSP Kliczewo Duże;

 2. Aleksandra Grzywińska - ZPO Zielona;

 3. Julia Kulwicka - SP Sinogóra;

II grupa - szkoły gimnazjalne:

 • Łukasz Budzich - Gimnazjum w Bieżuniu;

 • Hubert Woźniak - Samorządowe Gimnazjum w Lutocinie;

 • Patryk Jędrzejczak - Samorządowe Gimnazjum w Lutocinie

III grupa - szkoły ponadgimnazjalne:

 1. Lidia Szeluga - ZSP Zielona;

 2. Kamil Nidzgorski - LO Bieżuń;

 3. Klaudia Grzywińska - ZSP Zielona.

Do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zakwalifikowali się uczniowie, którzy zwyciężyli w poszczególnych grupach.






XII EDYCJA PROGRAMU „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

W dniu 20 września 2013 r. w Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie  odbyła się XII edycja inauguracji roku szkolnego 2013/2014 pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”.

W programie imprezy uczniowie z 24 szkół podstawowych oraz uczniowie z 8 gimnazjów powiatu żuromińskiego zmierzyli się z zadaniami takimi jak: test wiedzy z przepisów ruchu drogowego, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz jazda po torze rowerowym.

Strażacy JRG Żuromin przeprowadzili część teoretyczną i praktyczną z zakresu pomocy przedmedycznej.






STRAŻAK KP PSP ŻUROMIN UHONOROWANY ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ

W dniu 28 czerwca 2013r. w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie podczas uroczystego spotkania samorządowców w ramach Dni Miasta-Dni Powiatu 2013 wręczono podziękowania osobom zasłużonym dla Powiatu Żuromińskiego. W kategorii działalność społeczna uhonorowany został strażak Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Żurominie - młodszy aspirant Robert Rudziński.

Więcej informacji na stronie Powiatu Żuromińskiego:

http://www.zuromin-powiat.pl/sport-aktualnosci/8691-uroczyste-spotkanie-samorzadowcow-w-ramach-dni-miasta-dni-powiatu-2013


Tekst i foto: Starostwo Powiatowe

 +  Wydruk Liczba odsłon niniejszego tekstu: 15710

Ostatnia aktualizacja danych: 2015-02-10 12:09:50