http://www.BIP.gov.pl/ BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
KOMENDA POWIATOWA PSP w ŻUROMINIE
Poniedziałek, 8 lutego 2016
Liczba wizyt:
128977
Liczba odsłon:
221364

Przeładuj stronę

Autor: Krzysztof Szymański Opublikował: Krzysztof Szymański
Data publikacji: 2008-11-28 09:51:13
Data opracowania: 2014-02-13Data modyfikacji: 2016-02-08 10:14:36

„JAK RATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE”

     W dniu 05.02.2016 roku Komendę Powiatową PSP w Żurominie  odwiedzili uczniowie Gimnazjum Zespołu Placówek Oświatowych w Zielonej. Przygotowywali oni projekt „Jak ratować ludzkie życie”. W ramach projektu uczniowie zbierali materiały dotyczące możliwości ratowania życia ludzkiego przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z posiadanym sprzętem służącym do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestniczyli również czynnie w przeprowadzonym pokazie pierwszej pomocy medycznej.

     W ramach spotkania strażacy przeprowadzili dla uczniów gimnazjum również pogadankę dotyczącą bezpiecznego zachowania w domu oraz podczas ferii. Uczniowie otrzymali foldery informacyjne oraz naklejki dotyczące czujek dymu i czadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst i foto: KP PSP Żuromin

 


 

W dniu 14 grudnia 2015 roku w ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem Strażacy  Komendy Powiatowej Państwowej w Żurominie przeprowadzili pokaz z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach Olimpiady Zdrowego Stylu Życia. Dodatkowo strażacy przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznego zachowania w domu, podczas której pokazali czujki dymu i czadu oraz ich zasadę działania.

 

   

 

tekst. K Szymański, KP PSP Żuromin

foto: mł. ogn. R. Przybyłek, KP PSP Żuromin


 

W dniu 25 września 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie po raz czternasty odbyła się inauguracja powiatowego roku szkolnego 2015/2016 pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły". 

    Uczniowie z 20 szkół podstawowych oraz wszystkich gimnazjów z powiatu żuromińskiego wykonywali zadania z zakresu: wiedzy z przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz jazda po torze rowerowym.

   Organizatorami XIV edycji inauguracji roku powiatowego roku szkolnego 2015/2116 było Starostwo Powiatowe w Żurominie przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, Komendy Powiatowej Policji w Żurominie oraz WORD Ciechanowie.

 

 

 

Tekst. K. Szymański KP PSP Żuromin

Foto:  KP PSP Żuromin

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU RYSUNKOWEGO
"O PUCHAR SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU"

 

W dniu 28 maja 2015 roku na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie zostały wręczone nagrody laureatom w konkursie rysunkowym „O puchar Szafa Obrony Cywilnej Powiatu” organizowanym przez Referat Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żurominie przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie i Komendy Powiatowej Policji w Żurominie.

Celem konkursu było propagowanie problematyki powszechnej ochrony ludności, umiejętności rozpoznawania oraz zrozumienia bezpieczeństwa w momencie różnego rodzaju zagrożeń oraz skutków z nimi związanych.

Laureaci najlepszych prac z rąk Starosty Żuromińskiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Żurominie otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

I grupa - uczniowie klas I - III szkoły podstawowej;

 • Miejsce - Tyska Oliwia Szkoła Podstawowa w Sarnowie,

 • Miejsce - Kapela Bartłomiej Szkoła Podstawowa w Lutocinie,

 • Miejsce - Żachowska Barbara Szkoła Podstawowa w Lutocinie.

II grupa - uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej;

 1. Miejsce - Lubaczewska Maja Szkoła Podstawowa w Sławęcinie,

 2. Miejsce - Patalon Sandra Szkoła Podstawowa w Zieluniu,

 3. Miejsce - Szczepańska Natalia Szkoła Podstawowa w Syberii.

III grupa - uczniowie gimnazjum;

 1. Miejsce - Kruzińska Danika Gimnazjum w Syberii,

 2. Miejsce - Jankowska Agata Gimnazjum w Syberii,

 3. Miejsce - Kowalska Anna Gimnazjum w Zielonej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst i foto: Referat Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żurominie

 

DZIEŃ STRAŻAKA 2015

 

W dniu 21 maja 2015 roku w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka 2015. W uroczystości udział wzięli m.in.: przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - bryg. Janusz Kryska, Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego - Piotr Budzich, Starosta Powiatu Żuromińskiego - Jerzy Rzymowski, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin - Aneta Goliat, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń - Andrzej Szymański, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie -    podinsp. mgr  Robert Osmański, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żurominie - druh Zbigniew Włocki, strażacy i pracownicy cywilni KP PSP Żuromin.

 

 

Po przywitaniu przybyłych gości i przemówieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie - st. bryg. mgr inż. Adama Dobrosielskiego, odbyło się wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe:

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie nadało:

 

- ogniomistrzowi Andrzejowi Lejza

złoty MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

- młodszemu ogniomistrzowi Andrzejowi Banach

- młodszemu ogniomistrzowi Marcinowi Mync

- młodszemu ogniomistrzowi Sławomirowi Rakoczy

srebrny MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

 

\

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał:

- młodszemu ogniomistrzowi Tomaszowi Dobiec

- młodszemu ogniomistrzowi Mariuszowi Sokołowskiemu

stopień OGNIOMISTRZA

 

- starszemu sekcyjnemu Andrzejowi Banach

- starszemu sekcyjnemu Piotrowi Grześkiewiczowi

- starszemu sekcyjnemu Sławomirowi Gulczyńskiemu

- starszemu sekcyjnemu Michałowi Marzec

- starszemu sekcyjnemu Jarosławowi Sokołowskiemu

- starszemu sekcyjnemu Zbigniewowi Wesołowskiemu

stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

  

Zarząd Powiatu w Żurominie w dowód uznania za wzorowe pełnienie służby oraz wkład pracy włożony na rzecz poprawienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców powiatu żuromińskiego uhonorował nagrodą rzeczową:

 • młodszego ogniomistrza Pawła Olszewskiego

 • Krzysztofa Szymańskiego

 

tekst: K. Szymański - KP PSP Żurominie

foto: A. Durzyński - KP PSP Żurominie

 

 

 

TARGI PRACY I EDUKACJI W ŻUROMINIE

W dniu 09 kwietnia 2014 roku w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie odbyły się III Targi Pracy i Edukacji.

Targi pracy jest to inicjatywa mająca na celu zainteresowanie zarówno osób poszukujących pracy jak i młodzież aktualną ofertą edukacyjną szkół i uczelni, kursami i szkoleniami, a także najnowszymi ofertami i usługami świadczonymi przez wystawców.

Do ww. inicjatywy po raz kolejny przyłączyła się również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, gdzie udzielano informacji dotyczących:

 • zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w PSP;

 • rodzajów szkół pożarniczych i możliwości podjęcia w nich nauki;

 • ścieżek kariery zawodowej strażaka.

Zainteresowanie możliwości podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej jak i nauka w szkołach pożarniczych przeszła nasze oczekiwania i była jednym z częściej odwiedzanych stoisk podczas targów pracy.

 


 


 


 


 


 


 

 

 


 


 

 

 


 


 

 

Tekst i foto: KP PSP Żuromin

 

ELIMINACJE POWIATOWE OGOLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W dniu 06 marca 2015 roku na sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Żurominie odbyły się eliminacje powiatowe OTWP „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Żurominie i Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żurominie.

W turnieju uczestniczyło 24 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gmin: Żuromin, Bieżuń, Lutocin, Kuczbork-Osada.

Turniej ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Po zakończeniu części pisemnej uczestników turnieju zapoznano z specyfiką pracy strażaka w ramach zwiedzania strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Żurominie oraz w ramach akcji NIE DLA WYPALANIA TRAW przedstawiono informacje dotyczące skutków ekologicznych i prawnych jakie niesie za sobą wypalanie traw wiosną.

 

Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach zajęli:

 

I grupa - szkoły podstawowe:

 1. Weronika Pawlak - SP Sławęcin;

 2. Julian Zakrzewski - SSP nr 1 w Żurominie;

 3. Natalia Figurska - SSP Chamsk;

 

II grupa - szkoły gimnazjalne:

 1. Marcin Retajczyk - Gimnazjum nr 2 w Żurominie;

 2. Wiktor Antoszewski - Gimnazjum nr 2 w Żurominie;

 3. Weronika Cieślikowska - Gimnazjum w Lutocinie;

 

III grupa - szkoły ponadgimnazjalne:

 1. Katarzyna Łubińska - ZSP Żuromin;

 2. Klaudia Cywińska - ZSP Zielona;

 3. Izabela Platewicz - ZSP Zielona.

 

Do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zakwalifikowali się uczniowie, którzy zwyciężyli w poszczególnych grupach.

  


Informacja i foto: K. Szymański KP PSP Żuromin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 +  Wydruk Liczba odsłon niniejszego tekstu: 18407

Ostatnia aktualizacja danych: 2016-02-08 10:14:36