http://www.BIP.gov.pl/ BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
KOMENDA POWIATOWA PSP w ŻUROMINIE
Niedziela, 20 kwietnia 2014
Liczba wizyt:
92623
Liczba odsłon:
168891

Przeładuj stronę

Autor: Krzysztof Szymański Opublikował: Krzysztof Szymański
Data publikacji: 2008-11-28 09:51:13
Data opracowania: 2014-02-13Data modyfikacji: 2014-04-10 10:45:39


TARGI PRACY I EDUKACJI W ŻUROMINIE

W dniu 04 kwietnia 2014 roku w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie odbyły się Targi Pracy i Edukacji.

Targi pracy jest to inicjatywa mająca na celu zainteresowanie zarówno osób poszukujących pracy jak i młodzież aktualną ofertą edukacyjną szkół i uczelni, kursami i szkoleniami, a także najnowszymi ofertami i usługami świadczonymi przez wystawców.

Do ww. inicjatywy po raz kolejny przyłączyła się również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, gdzie udzielano informacji dotyczących:

 • zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów nieubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w PSP;

 • rodzajów szkół pożarniczych i możliwości podjęcia nauki;

 • ścieżek kariery zawodowej strażaka.

Zainteresowanie możliwości podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej jak i nauka w szkołach pożarniczych przeszła nasze oczekiwania i była jednym z częściej odwiedzanych stoisk podczas targów pracy.
Tekst i foto : KP PSP Żuromin


ELIMINACJE POWIATOWE OGOLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W dniu 18 marca 2014 roku na sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Żurominie odbyły się eliminacje powiatowe OTWP „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Żurominie i Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żurominie.

W turnieju uczestniczyło 36 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gmin: Żuromin, Bieżuń, Lutocin, Kuczbork-Osada, Lubowidz.

Turniej ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych,zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Po zakończeniu części pisemnej uczestników turnieju zapoznano z specyfiką pracy strażaka w ramach zwiedzania strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Żurominie.

Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach zajęli:

I grupa - szkoły podstawowe:

 1. Marcin Retajczyk - SSP Kliczewo Duże;

 2. Aleksandra Grzywińska - ZPO Zielona;

 3. Julia Kulwicka - SP Sinogóra;

II grupa - szkoły gimnazjalne:

 • Łukasz Budzich - Gimnazjum w Bieżuniu;

 • Hubert Woźniak - Samorządowe Gimnazjum w Lutocinie;

 • Patryk Jędrzejczak - Samorządowe Gimnazjum w Lutocinie

III grupa - szkoły ponadgimnazjalne:

 1. Lidia Szeluga - ZSP Zielona;

 2. Kamil Nidzgorski - LO Bieżuń;

 3. Klaudia Grzywińska - ZSP Zielona.

Do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zakwalifikowali się uczniowie, którzy zwyciężyli w poszczególnych grupach.


tekst: K. Szymański KP PSP Żuromin

foto. J. Gałka Starostwo Powiatowe w Żurominie

XII EDYCJA PROGRAMU „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

W dniu 20 września 2013 r. w Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie  odbyła się XII edycja inauguracji roku szkolnego 2013/2014 pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”.

W programie imprezy uczniowie z 24 szkół podstawowych oraz uczniowie z 8 gimnazjów powiatu żuromińskiego zmierzyli się z zadaniami takimi jak: test wiedzy z przepisów ruchu drogowego, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz jazda po torze rowerowym.

Strażacy JRG Żuromin przeprowadzili część teoretyczną i praktyczną z zakresu pomocy przedmedycznej.


STRAŻAK KP PSP ŻUROMIN UHONOROWANY ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ

W dniu 28 czerwca 2013r. w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie podczas uroczystego spotkania samorządowców w ramach Dni Miasta-Dni Powiatu 2013 wręczono podziękowania osobom zasłużonym dla Powiatu Żuromińskiego. W kategorii działalność społeczna uhonorowany został strażak Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Żurominie - młodszy aspirant Robert Rudziński.

Więcej informacji na stronie Powiatu Żuromińskiego:

http://www.zuromin-powiat.pl/sport-aktualnosci/8691-uroczyste-spotkanie-samorzadowcow-w-ramach-dni-miasta-dni-powiatu-2013


Tekst i foto: Starostwo Powiatowe

DZIEŃ STRAŻAKA 2013

W dniu 23 maja 2013 roku w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie odbyły się  Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2013. W uroczystości udział wzięli m.in.: bryg. Piotr Piątkowski przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,  Wicestarosta Powiatu Żuromińskiego - Mieczysław Olszlegier, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin - Maria Jędrzejewska, Wójt Gminy Siemiątkowo - Piotr Kostrzewski, Komendant Powiatowy Policji - mł. insp. Piotr Leonarcik, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lidzbark - Tadeusz Iska, Przewodniczący Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN - Dariusz Łazarczyk, kierownik referatu zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego - Jarosław Gałka, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żurominie - druh Zbigniew Włocki, przedstawiciele lokalnych mediów oraz strażacy i pracownicy cywilni KP PSP Żuromin.

Po przywitaniu przybyłych gości i przemówieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie - bryg. mgr inż. Adama Dobrosielskiego, odbyło się wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe:

Minister Spraw Wewnętrznych Postanowieniem Nr 4/OP/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku nadał:

Srebrną Odznakę „zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”

 • aspirantowi sztabowemu Krzysztofowi Chylińskiemu.


Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie nadało:

- młodszemu ogniomistrzowi Tomaszowi Welenc

- Michałowi Lipka

srebrny MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

- starszemu strażakowi Sławomirowi Cyran

- sekcyjnemu Sławomirowi Dobiesz

- starszemu strażakowi Jerzemu Olszewskiemu

- starszemu strażakowi Januszowi Radzanowskiemu

- Jarosławowi Gałka

- Jarosławowi Mnitowskiemu

brązowy MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Żurominie nadało:

- brygadierowi Dariuszowi Stumskiemu

odznakę HONOROWY STRAŻAK POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO

Prezydium Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN za wieloletnią pracę w związku oraz w związku z jubileuszem XX - lecia założenia związku nadało:

- aspirantowi sztabowemu Krzysztofowi Chylińskiemu

MEDAL ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO STRAŻAKÓW „FLORIAN”

- ogniomistrzowi Andrzejowi Szymańskiemu

MEDAL XX - LECIA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO STRAŻAKÓW „FLORIAN”


Minister Spraw Wewnętrznych rozkazem personalnym nr 152/kadr/13 z dnia 15 kwietnia 2012 roku, nadał:

młodszemu brygadierowi Józefowi Dobies

- młodszemu brygadierowi Dariuszowi Stumskiemu

stopień BRYGADIERA

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym Nr 1/13 z dnia 18 kwietnia 2013r. nadał:

- aspirantowi Dariuszowi Dąbrowskiemu

- aspirantowi Jarosławowi Ptaszek

Stopień STARSZEGO ASPIRANTA


Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym Nr 49/13 z dnia
17 kwietnia 2013 r. nadał:

- młodszemu ogniomistrzowi Pawłowi Kowalczyk

- młodszemu ogniomistrzowi Andrzejowi Szymańskiemu

stopień OGNIOMISTRZA

- starszemu sekcyjnemu Andrzejowi Durzyńskiemu

stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

- sekcyjnemu Piotrowi Grześkiewiczowi

- sekcyjnemu Sławomirowi Gulczyńskiemu

- sekcyjnemu Jarosławowi Sokołowskiemu

stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie rozkazem personalnym Nr 11/2013 z dnia
27 kwietnia 2013r. nadał:

- strażakowi Maciejowi Liszewskiemu

Stopień STARSZEGO STRAŻAKA


Zarząd Powiatu w Żurominie w dowód uznania za wzorowe pełnienie służby oraz wkład pracy włożony na rzecz poprawienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców powiatu żuromińskiego uhonorował dyplomem oraz nagrodą rzeczową:

 • młodszego aspiranta Roberta Rudzińskiego;

 • ogniomistrza Pawła Kowalczyka;

 • ogniomistrza Andrzeja Szymańskiego.

Podziękowanie w imieniu odznaczonych i awansowanych złożył starszy aspirant Jarosław PtaszekPo uroczystości strażacy i zaproszeni goście tradycyjnie spotkali się przy „strażackim ognisku” w Konopatach

--------------------------------------------------------------

 +  Wydruk Liczba odsłon niniejszego tekstu: 13257

Ostatnia aktualizacja danych: 2014-04-10 10:45:39