http://www.BIP.gov.pl/ BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
KOMENDA POWIATOWA PSP w ŻUROMINIE
Sobota, 30 kwietnia 2016
Liczba wizyt:
134062
Liczba odsłon:
229164

Przeładuj stronę

Autor: Krzysztof Szymański Opublikował: Krzysztof Szymański
Data publikacji: 2008-11-28 09:51:13
Data opracowania: 2014-02-13Data modyfikacji: 2016-04-08 14:21:09

 

TARGI PRACY I EDUKACJI W ŻUROMINIE

                W dniu 08 kwietnia 2016 roku w hali sportowej przy  Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie odbyły się Targi Pracy i Edukacji.

            Targi pracy jest to inicjatywa mająca na celu zainteresowanie  zarówno osób poszukujących pracy jak i  młodzież aktualną ofertą edukacyjną szkół i uczelni, kursami i szkoleniami, a także najnowszymi ofertami i usługami świadczonymi przez wystawców.

            Do ww. inicjatywy po raz kolejny przyłączyła się również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, gdzie udzielano informacji dotyczących:

 • zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w PSP;
 • zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP;
 • rodzajów szkół pożarniczych;
 • ścieżek kariery zawodowej strażaka.

            Zainteresowanie możliwości podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej jak i nauka w szkołach pożarniczych przeszła nasze oczekiwania i była jednym z częściej odwiedzanych stoisk podczas targów.

 

 

 

 

 

tekst i foto: KP PSP Żuromin


Eliminacje Powiatowe

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM 2016"

 

W dniu 07 marca 2016 roku na sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Żurominie odbyły się eliminacje powiatowe OTWP „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Żurominie i Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żurominie.

W turnieju uczestniczyło 30 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gmin: Żuromin, Bieżuń, Lutocin, Kuczbork, Siemiątkowo.

Turniej ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Po zakończeniu części pisemnej uczestników turnieju zapoznano z specyfiką pracy strażaka w ramach zwiedzania strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Żurominie i Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego.

 

Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach zajęli:

 

I grupa – szkoły podstawowe:

 1. Kacper Gecarz         – SP Sławęcin;
 2. Natalia Żujewska     – SSP nr 1 w Żurominie;
 3. Bartłomiej Łasiński   - SSP Sławęcin;

 

II grupa – szkoły gimnazjalne:

 1. Marcin Retajczyk       – Gimnazjum nr 2 w Żurominie;
 2. Weronika Pawlak      – Gimnazjum w Bieżuniu;
 3. Natalia Maliszewska  - Gimnazjum w Bieżuniu;

 

III grupa – szkoły ponadgimnazjalne:

 1. Radosław Kamiński – ZSP Zielona; 
 2. Damian Goliat        – ZSP Żuromin;
 3. Bartosz Woźniak     – LO  Bieżuniu.

 

Do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zakwalifikowali się uczniowie, którzy zwyciężyli w poszczególnych grupach.

 

W ramach akcji NIE DLA CZADU i DYMU  strażacy przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznego zachowania w domu, podczas której pokazali czujki dymu i czadu oraz ich zasadę działania oraz akcji  NIE DLA WYPALANIA TRAW przedstawiono informacje  dotyczące skutków ekologicznych i prawnych jakie niesie za sobą wypalanie traw wiosną.

 

 

 

 

Informacja i foto: KP PSP Żuromin

 


„Bezpieczne Ferie 2016”

 

      W dniu 08.05.2016 strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Żurominie, w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2016” spotkali się z uczestnikami zimowiska zorganizowanego przy  Zespole Szkół nr 1 w Żurominie.

        W ramach spotkania strażacy przeprowadzili z uczniami pogadankę na temat bezpiecznego zachowania w domu oraz podczas wypoczynku w czasie ferii zimowych.   Poruszono między innymi tematy takie jak zagrożenie wynikające z nieodpowiedzialnego zachowania się nad akwenami wodnymi, czy też zagrożenia dla zdrowia bądź życia ludzkiego, wynikające ze szkodliwego działania na organizm ludzki tlenku węgla.

   Ponadto przeprowadzono pokaz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, podczas którego aktywizowano uczniów do czynnego udziału w ćwiczeniach praktycznych.

         Spotkanie zakończono pokazem sprzętu pożarniczego, a wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali foldery informacyjne oraz naklejki dotyczące czujek dymu i czadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst i foto: KP PSP Żuromin

„JAK RATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE”

     W dniu 05.02.2016 roku Komendę Powiatową PSP w Żurominie  odwiedzili uczniowie Gimnazjum Zespołu Placówek Oświatowych w Zielonej. Przygotowywali oni projekt „Jak ratować ludzkie życie”. W ramach projektu uczniowie zbierali materiały dotyczące możliwości ratowania życia ludzkiego przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z posiadanym sprzętem służącym do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestniczyli również czynnie w przeprowadzonym pokazie pierwszej pomocy medycznej.

     W ramach spotkania strażacy przeprowadzili dla uczniów gimnazjum również pogadankę dotyczącą bezpiecznego zachowania w domu oraz podczas ferii. Uczniowie otrzymali foldery informacyjne oraz naklejki dotyczące czujek dymu i czadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst i foto: KP PSP Żuromin

 


 

W dniu 14 grudnia 2015 roku w ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem Strażacy  Komendy Powiatowej Państwowej w Żurominie przeprowadzili pokaz z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach Olimpiady Zdrowego Stylu Życia. Dodatkowo strażacy przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznego zachowania w domu, podczas której pokazali czujki dymu i czadu oraz ich zasadę działania.

 

   

 

tekst. K Szymański, KP PSP Żuromin

foto: mł. ogn. R. Przybyłek, KP PSP Żuromin


 

W dniu 25 września 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie po raz czternasty odbyła się inauguracja powiatowego roku szkolnego 2015/2016 pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły". 

    Uczniowie z 20 szkół podstawowych oraz wszystkich gimnazjów z powiatu żuromińskiego wykonywali zadania z zakresu: wiedzy z przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz jazda po torze rowerowym.

   Organizatorami XIV edycji inauguracji roku powiatowego roku szkolnego 2015/2116 było Starostwo Powiatowe w Żurominie przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, Komendy Powiatowej Policji w Żurominie oraz WORD Ciechanowie.

 

 

 

Tekst. K. Szymański KP PSP Żuromin

Foto:  KP PSP Żuromin

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU RYSUNKOWEGO
"O PUCHAR SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU"

 

W dniu 28 maja 2015 roku na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie zostały wręczone nagrody laureatom w konkursie rysunkowym „O puchar Szafa Obrony Cywilnej Powiatu” organizowanym przez Referat Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żurominie przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie i Komendy Powiatowej Policji w Żurominie.

Celem konkursu było propagowanie problematyki powszechnej ochrony ludności, umiejętności rozpoznawania oraz zrozumienia bezpieczeństwa w momencie różnego rodzaju zagrożeń oraz skutków z nimi związanych.

Laureaci najlepszych prac z rąk Starosty Żuromińskiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Żurominie otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

I grupa - uczniowie klas I - III szkoły podstawowej;

 • Miejsce - Tyska Oliwia Szkoła Podstawowa w Sarnowie,

 • Miejsce - Kapela Bartłomiej Szkoła Podstawowa w Lutocinie,

 • Miejsce - Żachowska Barbara Szkoła Podstawowa w Lutocinie.

II grupa - uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej;

 1. Miejsce - Lubaczewska Maja Szkoła Podstawowa w Sławęcinie,

 2. Miejsce - Patalon Sandra Szkoła Podstawowa w Zieluniu,

 3. Miejsce - Szczepańska Natalia Szkoła Podstawowa w Syberii.

III grupa - uczniowie gimnazjum;

 1. Miejsce - Kruzińska Danika Gimnazjum w Syberii,

 2. Miejsce - Jankowska Agata Gimnazjum w Syberii,

 3. Miejsce - Kowalska Anna Gimnazjum w Zielonej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst i foto: Referat Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żurominie

 

DZIEŃ STRAŻAKA 2015

 

W dniu 21 maja 2015 roku w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka 2015. W uroczystości udział wzięli m.in.: przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - bryg. Janusz Kryska, Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego - Piotr Budzich, Starosta Powiatu Żuromińskiego - Jerzy Rzymowski, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin - Aneta Goliat, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń - Andrzej Szymański, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie -    podinsp. mgr  Robert Osmański, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żurominie - druh Zbigniew Włocki, strażacy i pracownicy cywilni KP PSP Żuromin.

 

 

Po przywitaniu przybyłych gości i przemówieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie - st. bryg. mgr inż. Adama Dobrosielskiego, odbyło się wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe:

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie nadało:

 

- ogniomistrzowi Andrzejowi Lejza

złoty MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

- młodszemu ogniomistrzowi Andrzejowi Banach

- młodszemu ogniomistrzowi Marcinowi Mync

- młodszemu ogniomistrzowi Sławomirowi Rakoczy

srebrny MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

 

\

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał:

- młodszemu ogniomistrzowi Tomaszowi Dobiec

- młodszemu ogniomistrzowi Mariuszowi Sokołowskiemu

stopień OGNIOMISTRZA

 

- starszemu sekcyjnemu Andrzejowi Banach

- starszemu sekcyjnemu Piotrowi Grześkiewiczowi

- starszemu sekcyjnemu Sławomirowi Gulczyńskiemu

- starszemu sekcyjnemu Michałowi Marzec

- starszemu sekcyjnemu Jarosławowi Sokołowskiemu

- starszemu sekcyjnemu Zbigniewowi Wesołowskiemu

stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

  

Zarząd Powiatu w Żurominie w dowód uznania za wzorowe pełnienie służby oraz wkład pracy włożony na rzecz poprawienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców powiatu żuromińskiego uhonorował nagrodą rzeczową:

 • młodszego ogniomistrza Pawła Olszewskiego

 • Krzysztofa Szymańskiego

 

tekst: K. Szymański - KP PSP Żurominie

foto: A. Durzyński - KP PSP Żurominie

 

 

 

 

 

 +  Wydruk Liczba odsłon niniejszego tekstu: 19153

Ostatnia aktualizacja danych: 2016-04-15 15:11:38