http://www.BIP.gov.pl/ BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
KOMENDA POWIATOWA PSP w ŻUROMINIE
Wtorek, 31 maja 2016
Liczba wizyt:
136238
Liczba odsłon:
232556

Przeładuj stronę

Autor: Krzysztof Szymański Opublikował: Krzysztof Szymański
Data publikacji: 2008-11-28 09:51:13
Data opracowania: 2014-02-13Data modyfikacji: 2016-05-25 10:24:01

 

DZIEŃ STRAŻAKA 2016

 

W dniu 24 maja 2016 roku w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka 2016. 

W uroczystości udział wzięli m.in.: p.o. Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Jarosław Kurek, Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego – Piotr Budzich, Wicestarosta Żuromiński – Ireneusz Rejmus, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin – Aneta Goliat, Wójt Gminy Siemiątkowo – Piotr Kostrzewski, I Zastępca  Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie –    mł. insp. Robert Osmański, Dziekan Dekanatu Żuromińskiego, Kapelan Powiatowy Strażaków – ks. kan. Kazimierz Kowalski, strażacy i pracownicy cywilni KP PSP Żuromin.

 

Po przywitaniu przybyłych gości i przemówieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie – st. bryg. mgr inż. Adama Dobrosielskiego, odbyło się wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe:

  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadał:

 • starszemu aspirantowi Jarosławowi Ławickiemu

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie nadało:

 • ogniomistrza Mariusza Sokołowskiego

 

złoty MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

 • młodszego ogniomistrza Michała Marca
 • starszego sekcyjnego Pawła Nadratowskiego
 • sekcyjnego Łukasza Kowalewskiego

 

srebrny  MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

 • sekcyjnego Tomasza Janickiego
 • sekcyjnego Piotra Oryla

 

brązowy MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nadał:

 • kapitanowi Arturowi Kunkowskiemu

stopień STARSZEGO KAPITANA

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

rozkazem personalnym nadał:

 • aspirantowi Jarosławowi Ławickiemu

stopień STARSZEGO ASPIRANTA

 • młodszemu aspirantowi Jarosławowi Kulwickiemu

stopień ASPIRANTA

 

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał:

 • ogniomistrzowi Pawłowi Kowalczykowi
 • ogniomistrzowi Andrzejowi Szymańskiemu

stopień STARSZEGO  OGNIOMISTRZA

 • młodszemu ogniomistrzowi Andrzejowi Durzyńskiemu
 • młodszemu ogniomistrzowi Pawłowi Olszewskiemu
 • młodszemu ogniomistrzowi Rafałowi Przybyłkowi

stopień OGNIOMISTRZA

 • starszemu sekcyjnemu Sławomirowi Janowi Dobieszowi

stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

 • sekcyjnemu Łukaszowi Krzysztofowi Kowalewskiemu
 • sekcyjnemu Jerzemu Pawłowi Olszewskiemu
 • sekcyjnemu Januszowi Radzanowskiemu
 • sekcyjnemu Sławomirowi Rydzyńskiemu

stopień STARSZEGO  SEKCYJNEGO

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych z okazji Dnia Strażaka 2016 przyznał Panu ogniomistrzowi  Mariuszowi Sokołowskiemu nagrodę pieniężną.

 

Zarząd Powiatu w Żurominie w dowód uznania za wzorowe pełnienie służby oraz wkład pracy włożony na rzecz poprawienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców powiatu żuromińskiego uhonorował  nnagrodą rzeczową:

 • młodszego kapitana Jarosława Ptaszka
 • młodszego ogniomistrza Michała Marca
 • młodszego ogniomistrza Sławomira Rakoczego

 

tekst: K. Szymański - KP PSP Żurominie

foto: st. asp. D. Dąbrowski - KP PSP Żurominie


Rozstrzygnięcie konkursu rysunkowego

o Puchar Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

 

W dniu 19 maja 2016 roku zostały wręczone nagrody w konkursie rysunkowym
„O puchar Szefa Obrony Cywilnej Powiatu” organizowanym przez Referat Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żurominie przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie i Komendy Powiatowej Policji w Żurominie.

Celem konkursu jest propagowanie problematyki powszechnej ochrony ludności, umiejętności rozpoznawania oraz zrozumienia bezpieczeństwa w momencie różnego rodzaju zagrożeń oraz skutków z nimi związanych.

Laureaci najlepszych prac z rąk Starosty Żuromińskiego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. W konkursie wzięło udział 15 szkół z terenu powiatu żuromińskiego nadsyłając 51 prac rysunkowych

 

 

 

 

 

 

tekst i foto:  J. Gałka , Starostwo Powiatowe w Żurominie

 


TARGI PRACY I EDUKACJI W ŻUROMINIE

                W dniu 08 kwietnia 2016 roku w hali sportowej przy  Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie odbyły się Targi Pracy i Edukacji.

            Targi pracy jest to inicjatywa mająca na celu zainteresowanie  zarówno osób poszukujących pracy jak i  młodzież aktualną ofertą edukacyjną szkół i uczelni, kursami i szkoleniami, a także najnowszymi ofertami i usługami świadczonymi przez wystawców.

            Do ww. inicjatywy po raz kolejny przyłączyła się również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, gdzie udzielano informacji dotyczących:

 • zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w PSP;
 • zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP;
 • rodzajów szkół pożarniczych;
 • ścieżek kariery zawodowej strażaka.

            Zainteresowanie możliwości podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej jak i nauka w szkołach pożarniczych przeszła nasze oczekiwania i była jednym z częściej odwiedzanych stoisk podczas targów.

 

 

 

 

 

tekst i foto: KP PSP Żuromin


Eliminacje Powiatowe

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM 2016"

 

W dniu 07 marca 2016 roku na sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Żurominie odbyły się eliminacje powiatowe OTWP „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Żurominie i Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żurominie.

W turnieju uczestniczyło 30 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gmin: Żuromin, Bieżuń, Lutocin, Kuczbork, Siemiątkowo.

Turniej ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Po zakończeniu części pisemnej uczestników turnieju zapoznano z specyfiką pracy strażaka w ramach zwiedzania strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Żurominie i Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego.

 

Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach zajęli:

 

I grupa – szkoły podstawowe:

 1. Kacper Gecarz         – SP Sławęcin;
 2. Natalia Żujewska     – SSP nr 1 w Żurominie;
 3. Bartłomiej Łasiński   - SSP Sławęcin;

 

II grupa – szkoły gimnazjalne:

 1. Marcin Retajczyk       – Gimnazjum nr 2 w Żurominie;
 2. Weronika Pawlak      – Gimnazjum w Bieżuniu;
 3. Natalia Maliszewska  - Gimnazjum w Bieżuniu;

 

III grupa – szkoły ponadgimnazjalne:

 1. Radosław Kamiński – ZSP Zielona; 
 2. Damian Goliat        – ZSP Żuromin;
 3. Bartosz Woźniak     – LO  Bieżuniu.

 

Do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zakwalifikowali się uczniowie, którzy zwyciężyli w poszczególnych grupach.

 

W ramach akcji NIE DLA CZADU i DYMU  strażacy przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznego zachowania w domu, podczas której pokazali czujki dymu i czadu oraz ich zasadę działania oraz akcji  NIE DLA WYPALANIA TRAW przedstawiono informacje  dotyczące skutków ekologicznych i prawnych jakie niesie za sobą wypalanie traw wiosną.

 

 

 

 

Informacja i foto: KP PSP Żuromin

 


„Bezpieczne Ferie 2016”

 

      W dniu 08.05.2016 strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Żurominie, w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2016” spotkali się z uczestnikami zimowiska zorganizowanego przy  Zespole Szkół nr 1 w Żurominie.

        W ramach spotkania strażacy przeprowadzili z uczniami pogadankę na temat bezpiecznego zachowania w domu oraz podczas wypoczynku w czasie ferii zimowych.   Poruszono między innymi tematy takie jak zagrożenie wynikające z nieodpowiedzialnego zachowania się nad akwenami wodnymi, czy też zagrożenia dla zdrowia bądź życia ludzkiego, wynikające ze szkodliwego działania na organizm ludzki tlenku węgla.

   Ponadto przeprowadzono pokaz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, podczas którego aktywizowano uczniów do czynnego udziału w ćwiczeniach praktycznych.

         Spotkanie zakończono pokazem sprzętu pożarniczego, a wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali foldery informacyjne oraz naklejki dotyczące czujek dymu i czadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst i foto: KP PSP Żuromin

„JAK RATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE”

     W dniu 05.02.2016 roku Komendę Powiatową PSP w Żurominie  odwiedzili uczniowie Gimnazjum Zespołu Placówek Oświatowych w Zielonej. Przygotowywali oni projekt „Jak ratować ludzkie życie”. W ramach projektu uczniowie zbierali materiały dotyczące możliwości ratowania życia ludzkiego przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z posiadanym sprzętem służącym do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestniczyli również czynnie w przeprowadzonym pokazie pierwszej pomocy medycznej.

     W ramach spotkania strażacy przeprowadzili dla uczniów gimnazjum również pogadankę dotyczącą bezpiecznego zachowania w domu oraz podczas ferii. Uczniowie otrzymali foldery informacyjne oraz naklejki dotyczące czujek dymu i czadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst i foto: KP PSP Żuromin

 


 

W dniu 14 grudnia 2015 roku w ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem Strażacy  Komendy Powiatowej Państwowej w Żurominie przeprowadzili pokaz z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach Olimpiady Zdrowego Stylu Życia. Dodatkowo strażacy przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznego zachowania w domu, podczas której pokazali czujki dymu i czadu oraz ich zasadę działania.

 

   

 

tekst. K Szymański, KP PSP Żuromin

foto: mł. ogn. R. Przybyłek, KP PSP Żuromin


 

W dniu 25 września 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie po raz czternasty odbyła się inauguracja powiatowego roku szkolnego 2015/2016 pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły". 

    Uczniowie z 20 szkół podstawowych oraz wszystkich gimnazjów z powiatu żuromińskiego wykonywali zadania z zakresu: wiedzy z przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz jazda po torze rowerowym.

   Organizatorami XIV edycji inauguracji roku powiatowego roku szkolnego 2015/2116 było Starostwo Powiatowe w Żurominie przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, Komendy Powiatowej Policji w Żurominie oraz WORD Ciechanowie.

 

 

 

Tekst. K. Szymański KP PSP Żuromin

Foto:  KP PSP Żuromin

 

 

 

 +  Wydruk Liczba odsłon niniejszego tekstu: 19800

Ostatnia aktualizacja danych: 2016-05-25 10:24:01