http://www.BIP.gov.pl/ BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
KOMENDA POWIATOWA PSP w ŻUROMINIE
Niedziela, 26 kwietnia 2015
Liczba wizyt:
111645
Liczba odsłon:
197350

Przeładuj stronę

Autor: Krzysztof Szymański Opublikował: Krzysztof Szymański
Data publikacji: 2008-11-28 09:51:13
Data opracowania: 2014-02-13Data modyfikacji: 2015-04-10 20:59:31


TARGI PRACY I EDUKACJI W ŻUROMINIE

W dniu 09 kwietnia 2015 roku w Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie odbyły się III Targi Pracy i Edukacji.

Targi pracy jest to inicjatywa mająca na celu zainteresowanie zarówno osób poszukujących pracy jak i młodzież aktualną ofertą edukacyjną szkół i uczelni, kursami i szkoleniami, a także najnowszymi ofertami i usługami świadczonymi przez wystawców.

Do ww. inicjatywy po raz kolejny przyłączyła się również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, gdzie udzielano informacji dotyczących:

 • zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w PSP;

 • rodzajów szkół pożarniczych i możliwości podjęcia w nich nauki;

 • ścieżek kariery zawodowej strażaka.

Zainteresowanie możliwości podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej jak i nauka w szkołach pożarniczych przeszła nasze oczekiwania i była jednym z częściej odwiedzanych stoisk podczas targów pracy.Tekst i foto: KP PSP Żuromin

ELIMINACJE POWIATOWE OGOLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W dniu 06 marca 2015 roku na sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Żurominie odbyły się eliminacje powiatowe OTWP „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Żurominie i Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żurominie.

W turnieju uczestniczyło 24 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gmin: Żuromin, Bieżuń, Lutocin, Kuczbork-Osada.

Turniej ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Po zakończeniu części pisemnej uczestników turnieju zapoznano z specyfiką pracy strażaka w ramach zwiedzania strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Żurominie oraz w ramach akcji NIE DLA WYPALANIA TRAW przedstawiono informacje dotyczące skutków ekologicznych i prawnych jakie niesie za sobą wypalanie traw wiosną.

Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach zajęli:

I grupa - szkoły podstawowe:

 1. Weronika Pawlak - SP Sławęcin;

 2. Julian Zakrzewski - SSP nr 1 w Żurominie;

 3. Natalia Figurska - SSP Chamsk;

II grupa - szkoły gimnazjalne:

 1. Marcin Retajczyk - Gimnazjum nr 2 w Żurominie;

 2. Wiktor Antoszewski - Gimnazjum nr 2 w Żurominie;

 3. Weronika Cieślikowska - Gimnazjum w Lutocinie;

III grupa - szkoły ponadgimnazjalne:

 1. Katarzyna Łubińska - ZSP Żuromin;

 2. Klaudia Cywińska - ZSP Zielona;

 3. Izabela Platewicz - ZSP Zielona.

Do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zakwalifikowali się uczniowie, którzy zwyciężyli w poszczególnych grupach.
Informacja i foto: K. Szymański KP PSP Żuromin

DZIEŃ STRAŻAKA 2014

W dniu 22 maja 2014 roku w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka 2014. W uroczystości udział wzięli m.in.: Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego - Jerzy Rzymowski, Wicestarosta Powiatu Żuromińskiego - Mieczysław Olszlegier, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin - Maria Jędrzejewska, Komendant Powiatowy Policji - mł. insp. Piotr Leonarcik, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark - Dariusz Szczawiński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żurominie - druh Zbigniew Włocki, przedstawiciele lokalnych mediów oraz strażacy i pracownicy cywilni KP PSP Żuromin.


Po przywitaniu przybyłych gości i przemówieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie - bryg. mgr inż. Adama Dobrosielskiego, odbyło się wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe:

Minister Spraw Wewnętrznych Postanowieniem nadał:

Brązową Odznakę „zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”

 • Jerzemu Rzymowskiemu .


Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie nadało:

- Krzysztofowi Szymańskiemu

złoty MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

Minister Spraw Wewnętrznych rozkazem personalnym nadał:

- młodszemu brygadierowi Krzysztofowi Rakoczemu

stopień BRYGADIERA


Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał:

- młodszemu ogniomistrzowi Leszkowi Dramińskiemu

- młodszemu ogniomistrzowi Andrzejowi Lejza

stopień OGNIOMISTRZA

- starszemu sekcyjnemu Danielowi Krygier

- starszemu sekcyjnemu Pawłowi Nadratowskiemu

- starszemu sekcyjnemu Sławomirowi Rakoczemu

stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

- sekcyjnemu Sławomirowi Dobiesz

stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie rozkazem personalnym nadał:

- strażakowi Piotrowi Kamińskiemu

- strażakowi Krzysztofowi Przenajkowskiemu

Stopień STARSZEGO STRAŻAKA


Zarząd Powiatu w Żurominie w dowód uznania za wzorowe pełnienie służby oraz wkład pracy włożony na rzecz poprawienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców powiatu żuromińskiego uhonorował dyplomem oraz nagrodą rzeczową:

 • starszego sekcyjnego Andrzeja Banacha

 • starszego strażaka Sławomira Cyran


Podziękowanie w imieniu odznaczonych i awansowanych złożył brygadier Krzysztof Rakoczy


Po uroczystości strażacy i zaproszeni goście tradycyjnie spotkali się przy „strażackim ognisku” w Konopatach

tekst: K. Szymański KP PSP Żurominie

foto: Starostwo Powiatowe

 +  Wydruk Liczba odsłon niniejszego tekstu: 16133

Ostatnia aktualizacja danych: 2015-04-20 08:49:51